Disclaimer

Het bezoek aan deze website is volledig voor het risico van de bezoeker.

Het kopiëren, overnemen of anderszins verveelvoudigen van beeldmateriaal van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf te hebben verkregen van de rechthebbende van het betreffende beeldmateriaal.

Het kopiëren, overnemen of anderszins verveelvoudigen van tekst(en) op deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf te hebben verkregen van de rechthebbende van de betreffende tekst(en).

Het is niet toegestaan de website te embedden en hierbij de inhoud te gebruiken om de website als eigen publicatie te doen laten lijken zonder schriftelijke toestemming vooraf te hebben verkregen van de beheerder.

Tegen een ieder die zonder schriftelijke toestemming vooraf gebruik maakt van beeldmateriaal of tekst zullen juridische stappen worden ondernomen teneinde een einde te maken aan de overtreding.

Om in contact te treden met de/een rechthebbende kan het contactformulier gebruikt worden